× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Teknologi, menneske og samfunn, masterprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Omfattende og raske teknologiske endringer preger dagens samfunn. Hvordan kan vi best forstå disse endringene? Er det mulig å styre utviklingen – og i tilfelle hvordan?

 

Teknologi må ikke bare forstås og vurderes på teknologiens egne premisser, men også utfra humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver. Dette masterstudiet retter oppmerksomheten mot en rekke spørsmål: Hva er teknologi? Hvordan forholder vi oss som enkeltmennesker, grupper og samfunn til teknologi? Hva gjør teknologien med oss? Og hvordan bør vi forholde oss til teknologi?

 

Masterprogrammet er erfaringsbasert. Det vil si at det i opptakskravene blant annet inngår minst to års relevant yrkespraksis.

 

Programmet er nettbasert med samlinger. Nærmere informasjon om dette kommer ved semesterstart.

 

Hva lærer du?

  • Teknologiens filosofi og etikk
  • Teknologiens historie
  • Teknologi og litteratur
  • Teknologi og kommunikasjon
  • Teknologi og kjønn
  • Teknologi og politikk
  • Humanistiske og samfunnsfaglige forskningsmetoder

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

NB. Utfyllende regler for opptak vil bli fastsatt i Utdanningsutvalget 26. mars.

Tilbys ved:

  • Kristiansand