× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Teknologi for lærere i grunnutdanningen favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge denne utdanningen?

Bruk av digitale verktøy og teknologi er forankret i rammeplanene for lærerutdanning og i læreplanverket for grunn- og videregående skole. Digital kompetanse er gjennomgående i alle fag fra grunnskolen til og med videregående skole. Utvikling av tilgjengelige IKT-løsninger og digitale verktøy for undervisning og læring skjer raskt, og bruken av digitale plattformer er en integrert del av hverdagen for barn og unge, både på skolen og i fritiden. Framtidens skole vil bli teknologibasert i enda større grad enn nå, og den vil kreve kunnskap om digitale verktøy. Dette årsstudiet vil gi deg muligheten til å opparbeide deg kompetanse i relevant og pedagogisk bruk av IKT med fokus på bruk i skolen, slik at du kan utnytte potensialet i den teknologien som er tilgjengelig.

Studiet er nettbasert med tre samlinger i semesteret kombinert med digitale ressurser og oppfølging på nett.

Hva lærer du?

Programmet vil gjøre deg i stand til å beherske:

 • Nettbasert undervisning
 • Grunnleggende teknologi og design
 • Webpublisering som undervisningsverktøy
 • Bildebehandling, video og lyd
 • Innføring i koding (grunnleggende nivå)
 • Programvare som er relevant for skoleverket
 • Søkemotoroptimalisering, kildebruk, rettigheter osv.
 • Innføring i, og bruk av, sosiale medier til undervisning og presentasjoner
 • Teori og praksis knyttet til e-læring, «Gamification» og «Serious Games»
 • Utvikling av egne læringsressurser, deriblant utvikling av en læringsressurs som er aktuell for egen undervisning

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning. Som fullført lærerutdanning regnes 4-årig eller 5-årig lærerutdanning, PPU i kombinasjon med fullført bachelor- eller mastergrad eller 3-årig faglærerutdanning. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn ledige studieplasser, skal minst halvparten av plassene gå til søkere med 4-årig eller 5-årig lærerutdanning. Søkere med utenlandsk utdanning må ha utdanningen godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Kvalifikasjon/tittel

Teknologi for lærere i grunnutdanningen

Tilbys ved:

 • Kristiansand

Lignende utdanninger