× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Teater og drama, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

På årsstudiet får du grunnleggende forståelse og kunnskaper om teaterkunst og anvendelse av drama og teater. Du får omfattende erfaring med skapende prosesser i samspill med andre, hvor sentrale redskap er kropp og stemme. Du utvikler dine praktiske og uttrykksmessige ferdigheter som formidler. Teater for og med barn og unge står sentralt. Du får en innføring i teaterproduksjon og anvendelse av drama/teater. Å øve opp evnen til å gjenkjenne kvalitet er en vesentlig del av studiet, og dette innebærer å oppleve en rekke ulike forestillinger.

 

Hva lærer du?

  • Du får innsikt i og erfaring med teater som kunst, kunstpedagogikk og som estetisk fag.
  • Du behersker grunnleggende teaterteknikker som improvisasjon og rollearbeid.
  • Du får kunnskap, innsikt og erfaring med de ulike funksjonene i en teaterproduksjon.
  • Du kan lede kreative, skapende prosesser og utvikler din egen evne som formidler.
  • Du kan anvende drama og teater kunstpedagogisk i ulike sammenhenger som skole, kulturarbeid og i frivillig arbeid.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Kvalifikasjon/tittel

Drama, årsstudium

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

201618

Lignende utdanninger