× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Statsvitenskap, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Hva innebærer et lokaldemokrati? Hvilken innvirkning har EU på norsk politikk? Hvilken rolle spiller FN i internasjonale relasjoner? Statsvitenskap passer for deg som vil forstå hva som egentlig skjer i politikk og forvaltning både lokalt, nasjonalt og globalt. Statsvitenskap handler om det politiske og administrative systemet, politiske prosesser og om samspillet mellom forvaltningen og samfunnet.

 

Hva lærer du?

Du vil få anledning til å fordype deg i politisk teori, offentlig politikk og administrasjon, organisasjonsteori og analyse, samt internasjonal og komparativ politikk. I samfunnsvitenskapelig metode lærer du blant annet grunnleggende begreper innenfor kvalitative og kvantitative metoder, om ulike datainnsamlingsteknikker og om hvordan du skal tolke og analysere data.

 

I studiet inngår et breddevalg hvor vi først og fremst oppfordrer studenter til å dra på utveksling. Studenter som ikke velger utveksling kan velge en breddeenhet i offentlig rett, samfunnsplanlegging og ressursforvaltning eller et annet fagområde som for eksempel historie, sosiologi eller utviklingsstudier.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i statsvitenskap

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

38.80 (primær)
44.30 (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

201881