× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Statsvitenskap, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Lurer du på hva politikk er? Og hva som egentlig skjer i politikk og forvaltning på lokalt, nasjonalt og globalt nivå? Da er statsvitenskap studiet for deg. I årsstudiet vil du blant annet få et innblikk i hva lokaldemokratiet innebærer, FNs rolle i internasjonale relasjoner og EUs innvirkning på norsk offentlig politikk.

 

Hva lærer du?

Årsstudiet gir deg kunnskaper om det politiske og administrative systemet, politiske prosesser og samspillet mellom forvaltingen og samfunnet. Dette lærer du ved å studere emner som politisk teori, offentlig politikk og administrasjon, organisasjonsteori og analyse, internasjonal politikk, komparativ politikk og samfunnsvitenskapelig metode. Det gir et godt grunnlag for videre studier, og kan gjerne kombineres med andre samfunnsvitenkapelige og humanistiske fag.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Kvalifikasjon/tittel

Statsvitenskap årsstudium

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

35.00 (primær)
40.70 (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

201238