× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Spansk årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Behersker du spansk, har du mange muligheter til å få arbeid og samarbeidspartnere flere steder i verden. Spansk er det offisielle språket i 20 land. Nærmere 500 millioner mennesker snakker språket og bare engelsk brukes like mye på internett.

 

Årsstudiet på UiA tilbyr variert undervisning. Vi satser på bruk av digitale verktøy og ønsker oss aktive og deltakende studenter. Studiet utvikler språkkunnskapene dine og er delt inn i språklige, litterære og historiske emner. På UiA legger vi like mye vekt på spansk og latin-amerikansk litteratur og historie.

 

Hva lærer du?

Gjennom studiet vil du arbeide med de praktiske språkferdighetene dine, slik at du blir bedre til å bruke språket både skriftlig og muntlig i ulike situasjoner. I tillegg vil du kunne lære mer om den spanskspråklige verdens mangfoldige samfunnsliv, kultur, litteratur og historie.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

 

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at du har spansk nivå 2 fra videregående skole eller tilsvarende, og undervisningen starter på dette nivået.

Kvalifikasjon/tittel

Spansk årsstudium

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

201912