× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sosiologi og sosialt arbeid, masterprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Sosiologi og sosialt arbeid handler om endringsprosesser i samfunnet og samspillet mellom individ og samfunn. Studiet har fokus på å jobbe med analyse- og utviklingsarbeid, administrasjon og ledelse. Studiet gir deg blant annet kunnskap knyttet til endringer i hvordan velferdsordninger er organisert. Gjennom studiet utvikler du et komparativt perspektiv som også gir deg kompetanse i å forstå internasjonale endringer som påvirker feltet. Sosiologi og sosialt arbeid har tradisjonelt hatt mye felles både når det gjelder temaområder, forskningsmetoder og til dels også når det gjelder teoretisk fundament. Over tid har det utviklet seg to ulike retninger, som disiplin- og profesjonsfag. Masterstudiet er basert på et samarbeid mellom sosiologi og sosialt arbeid, og integrerer ulike perspektiver på flere analysenivå.

Du vil få mulighet til å søke om praksis som del av studiet. Som student vil du i praksis få oppleve spennende utfordringer hvor du vil dra nytte av kompetanse og teoretiske perspektiver du har opparbeidet deg i studieprogrammet.

Hva lærer du?
Kunnskapsproduksjon og kunnskapens rolle er sentrale tema i studiet.

Obligatorisk del: Emner som forskningsmetode, vitenskapsteori og tverrfaglig og organisatorisk samarbeid

Spesialiseringer (du velger én):

  • Sosiologi: Omhandler forholdet mellom forskning og samfunn og sosiologisk teori om moderne samfunn
  • Sosialt arbeid/barnevern: Omhandler kunnskapsforståelse og kunnskapsutvikling i sosialt arbeid

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst tre års omfang (180 studiepoeng) som er en integrert grad, som sosialt arbeid og barnevernspedagog eller lignende studier, eller en bachelorgrad med en fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng, som sosiologi, eller andre samfunnsvitenskapelige studier. Det kreves også samfunnsvitenskapelig metode (10 studiepoeng). Se utfyllende regler for opptak på uia.no/sosiologi-sosialtarbeid.

Kvalifikasjon/tittel

Master i sosiologi og sosialt arbeid

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Lignende utdanninger