× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sosiologi, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Hvordan blir mennesket påvirket av endringer i arbeidslivet og fremveksten av nye samlivsformer? Hvilken rolle spiller religion, verdier og kulturforskjeller i dagens samfunn? Hvorfor er kunnskap, makt og rikdom ulikt fordelt? I sosiologi studerer du mennesket i samfunnet, og faget gir deg dypere innsikt i denne typen spørsmål. Sosiologien forklarer og fortolker hvordan mennesker blir formet av samfunnet og hvordan mennesker selv bidrar til å forme samfunnet. Studiet gir deg kompetanse til å forstå og forklare samfunnsforhold lokalt, nasjonalt og globalt. Sosiologi er relevant for deg som vil utvikle forståelsen av aktuelle debatter, konflikter og menneskelig samhandling.

Hva lærer du?

Sosiologi er vitenskapen om samfunnslivet i vid forstand. I faget lærer du å bruke ulike begreper, teorier og metoder til å forstå hvordan samfunnsforholdene har blitt til og hvordan disse skaper muligheter og begrensninger for enkeltmennesker og grupper. Sosiologer studerer alle typer relasjoner mellom individ, grupper og organisasjoner i små og store sosiale felleskap alt fra møter mellom enkeltindivider til store globale endringsprosesser. Sosiologistudiet ved UiA favner tema som familie, arbeid, utdanning og kultur, klasse og helse, velferdsstaten, etniske relasjoner og flerkulturelle samfunn.

Du lærer ulike forskningsmetoder, som for eksempel statistisk analyse, intervjuer og observasjon.

Blir du student hos oss kan du få søke om å skygge en sosiolog og på den måten få innblikk i hvordan sosiologer kan arbeide med faget sitt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sosiologi

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

39.60 (primær)
46.40 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

201900

Lignende utdanninger