× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sosiologi, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Sosiologi er studiet av mennesket i samfunnet. Sosiologien forklarer og fortolker hvordan mennesker blir formet av samfunnet og hvordan mennesker selv bidrar til å forme samfunnet. Studiet gir teoretisk og metodisk kompetanse til å forstå og forklare samfunnsforhold; lokalt, nasjonalt og globalt. Sosiologi er relevant for deg som vil utvikle forståelsen av aktuelle spørsmål i samfunnet. Årsstudiet tilsvarer første året i Sosiologi, bachelorprogram.

Engelsk og norsk er undervisningsspråk.

 

Hva lærer du?
Du lærer om samfunnslivet i vid forstand. I faget lærer du å bruke ulike begreper, teorier og metoder til å forstå hvordan samfunnsforholdene har blitt til og hvordan disse skaper muligheter og begrensninger for enkeltmennesker og grupper. Sosiologi handler om hvordan mennesker samhandler, og hvordan samhandling former og formes av omgivelsene på ulike nivå: i smågrupper, i organisasjoner og på samfunnsnivå. Gjennom begreper som rolle, sosialisering, identitet, klasse, kjønn, demokrati, etnisitet, ulikhet og makt vil du kunne beskrive kompleksiteten i ulike samfunn.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Sosiologi, årsstudium

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

40.80 (primær)
47.60 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

201240

Lignende utdanninger