× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Skolebibliotekkunnskap 3 - informasjonskompetanse og leseutvikling, påbyggingsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Vil du lære mer om informasjonskompetanse? Er du interessert i å hjelpe barn og unge videre med leseutvikling? Har du planer om å ta en bachelorgrad i skolebibliotekkunnskap? Vil du studere over nett, slik at du kan bo hjemme og studere ved siden av jobb?

Skolebibliotekkunnskap 3 gir deg mulighet til å fordype deg ytterligere i faget skolebibliotekkunnskap, på basis av grunnstudiene skolebibliotekkunnskap 1 og 2.

 

I dette påbyggingsstudiet fokuserer vi spesielt på to emner som det har vært mye oppmerksomhet om i skolesammenheng de senere åra – elevenes leseutvikling og deres evne til å søke, bearbeide og formidle informasjon.

 

Ha lærer du?

  • Du lærer mer om skolebiblioteket som lærings- og danningsarena, om informasjonskompetanse, og om utvikling av lesestrategier i arbeid med trykte og digitale fag- og fiksjonstekster.
  • Du blir i stand til å utforske en faglig problemstilling og planlegger og gjennomfører et mindre forskningsarbeid (bacheloroppgaven).
  • Du lærer å uttrykke kunnskapen din, både skriftlig og muntlig, til bruk i undervisning og annen formidling.

Opptakskrav

Skolebibliotekkunnskap 1 og skolebibliotekkunnskap 2 eller tilsvarende.

Kvalifikasjon/tittel

Skolebib. 3 /

Tilbys ved:

  • Kristiansand