× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Shift entreprenørskap og økonomi, masterprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Samfunnet står overfor store utfordringer som klimaendringer, sosiale ulikheter og omstilling. På Shift jobber studenter med ulik fagbakgrunn i team for å realisere de forretningsmulighetene som ligger i disse utfordringene. Forskere, bedrifter og studentene selv spiller inn ideer som teamene jobber med å utvikle fra idé til bedrift. Du og ditt team har ansvaret for å realisere prosjektet, men Shift tilbyr et støtteapparat bestående av flinke forelesere, mentorer fra næringslivet og studentinkubatoren UiA Nyskaping som alle gjør sitt beste for at dere skal lykkes.

 

Dette masterprogrammet passer for deg dersom du er motivert for å jobbe sammen med andre for å skape endring i form av nye løsninger og nye bedrifter. Du ser muligheter der andre ser utfordringer og er ikke redd for å jobbe hardt og målrettet for å få ting til. Studenter på Shift entreprenørskap og økonomi jobber sammen med studenter på Shift entreprenørskap og innovasjon, og Shift entreprenørskap og teknologi.

 

Hovedcampus er Kristiansand, men noen aktiviteter vil foregå på campus Grimstad.

 

Hva lærer du?

På Shift lærer du om gründerskap ved å ta emner innen for eksempel konseptutvikling, forretningsdrift og prosjektstyring. Ved å etablere egen bedrift sammen med dine medstudenter får du også en rekke praktiske ferdigheter. Hvert emne inneholder både teori og praksis som knyttes direkte til etableringen av din bedrift. Du oppnår en kompetanse som er verdifull når man skal starte nye virksomheter, arbeide med kommersialisering, utviklings- og innovasjonsprosesser i etablerte virksomheter, i tillegg til støtte for andre start-ups i etableringsfasen. Du tar også emner som bygger på bachelorgraden din. Med bachelorgrad i økonomiske fag tar du emner på masterprogrammet i økonomi og administrasjon slik at du etter to år både har oppnådd en master i entreprenørskap og tittelen "siviløkonom".

Opptakskrav

Du må ha fullført og bestått treårig bachelorstudium (180 studiepoeng) innen samfunnsvitenskapelige fag. Relevante bachelorgrader fra UiA inkluderer, men er ikke begrenset til: samfunnsplanlegging og kommunikasjon, statsvitenskap, utviklingsstudier, markedsføring, sosiologi, sosialt arbeid, kommunikasjon og medier, kommunikasjon – medieproduksjon.

 

Opptak baseres på en totalvurdering av vitnemål og intervju.

 

Se utfyllende regler for opptak på uia.no/shift-okonomi.