× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Ønsker du å forstå hvordan globaliseringen påvirker byene og stedene vi bor på? Vil du lære mer om hvordan du kan påvirke vårt stadig mer komplekse og mobile samfunn gjennom planlegging og kommunikasjon? Er du opptatt av å forstå hvordan media, internett og et stadig bedre samferdselstilbud binder mennesker sammen på nye måter?

Bachelorprogrammet i samfunnsplanlegging og kommunikasjon passer for deg som er opptatt av samfunnsendringer generelt, og hvordan samfunnskunnskap kan utnyttes i formingen av et mer demokratisk og bærekraftig samfunn spesielt. I løpet av studiet diskuterer vi den politiske organiseringen av samfunnet og medias og planleggingens rolle i formingen av meninger og sosiale fellesskap.

Hva lærer du?
Å planlegge samfunnet handler om å legge til rette for de konkrete rammene rundt våre liv, som bygninger, veier og velferdsordninger. Det er også viktig at planleggeren forstår og tar hensyn til menneskers hverdagsliv og identitet. Du vil få en dypere forståelse av hvordan du som planlegger kan håndtere konflikter og skape mer engasjement og medbestemmelse.

Du vil få innsikt i hvordan du planlegger og anvender visuell, symbolsk og tekstlig kommunikasjon og nye digitale kommunikasjonsformer. Du utfordres under hele studieløpet til å relatere pensum til dagsaktuelle og viktige temaer i samtiden, lokalt eller internasjonalt. Slik får du en solid ballast til å kunne knytte kunnskap til handling når du kommer ut i arbeidslivet. Studiet er et av få tverrfaglige og handlingsorienterte studier i Norge som retter seg mot steds- og samfunnsutvikling.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

37.50 (primær)
42.00 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

201474