× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Samfunnsfag, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Lurer du på hva som er de store utviklingstrekkene når det gjelder politikk, økonomi, kultur og demografi? Vil du vite mer om samfunnets demokratiske institusjoner, samspill og virkemåte? Samfunnsfagstudiet gir deg en dypere forståelse av hva et samfunn er, og hvilke endringer som utfordrer oss lokalt og globalt. Det undervises i emner innenfor statsvitenskap, historie, global utvikling og økonomi.

Hva lærer du?
Samfunnsfag årsstudium passer for deg som er interessert i samfunnsspørsmål generelt og ønsker å lære mer om den historiske og geografiske samfunnsutviklingen. Du vil også få overordnet kunnskap om samspillet mellom økonomi, politikk og sosiale samfunnsforhold – både på et lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt nivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Samfunnsfag årsstudium

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Oppgis ikke (primær)
45.0 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

201242