× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Rytmisk musikk, masterprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

På masterstudiet i rytmisk musikk får du mulighet til å arbeide med musikk innenfor ulike spesialiseringer.

Utøvende spesialiseringer:

 • På spesialiseringen Utøvende rytmisk musikk, er ditt personlige uttrykk og din musikalske identitet i fokus. Gjennom videreutvikling av kunstneriske og tekniske ferdigheter, forberedes du som musikkutøver på et avansert og profesjonelt nivå. Studiet har også en teoretisk komponent, hvor du tilegner deg kunnskap om ulike forskningsmetoder og retninger innenfor populærmusikkvitenskap, og lærer å sette dette i sammenheng med praktisk utøvelse av musikk. Dette gir deg et solid grunnlag til å drive musikalsk nyskaping og reflektere over din egen musikalske praksis.
 • Spesialiseringen Elektronisk musikk har en utøvende profil, hvor du arbeider spesielt med musikkteknologi og lyddesign. Samtidig følger du en alternativ emnesammensetning hvor utøving, komposisjon, programmering og produksjon av elektronisk musikk står sentralt. Den teoretiske komponenten følger spesialiseringen i utøvende rytmisk musikk.
 • World Music er en utøvende spesialisering hvor du som instrumentalist/vokalist tar utgangspunkt i egen tradisjonsmusikk og knytter dette opp mot musikk fra andre deler av verden. Denne spesialiseringen er for utøvende musikere og musikkpedagoger som ønsker å bygge broer på tvers av landegrenser og kulturer, og som ønsker å utvide sitt stilistiske repertoar. Studiets teoretiske komponent tar for seg analyser av eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor den tradisjonelle folkemusikken. Det legges til rette for selvstendig arbeid med relevante vitenskapelige metoder for faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • I spesialiseringen Songwriting vektlegges videreutvikling av eget materiale og fordypning i eget musikalsk uttrykk. Gjennom arbeid i hovedområdet – det tekstlige, musikalske og instrumentbaserte – styrkes identiteten din som både låtskriver og utøver, og refleksjon rundt egen skriving står sentralt. Arbeidet med å styrke din utøver-kompetanse er gjennomgående og du følger komposisjonene dine fra idé til ferdig innspilt materiale. Den teoretiske komponenten følger spesialiseringen i utøvende rytmisk musikk.

Teoretiske spesialiseringer:

 • Music Business and Management er beregnet på deg som ønsker å arbeide med idéutvikling og entreprenørskap innenfor den nasjonale og internasjonale musikkindustrien. Studiet inneholder elementer fra flere fagområder: markedsføring, økonomi, musikk, ledelse og juss. Du får solid innsikt i, norsk og internasjonal musikkbransje, med særlig vekt på problemstillinger knyttet til framveksten av nye markeder, nye inntektsstrømmer, nye teknologier og rettighetsproblematikk.
 • I spesialiseringen Project Management for Music and Stage er prosjektet i fokus. Som en utbredt og etablert arbeidsform innenfor musikk og andre kunstneriske uttrykk, gir denne spesialiseringen studentene verktøy til å planlegge og gjennomføre prosjekt, samt reflektere og analysere disse innenfor teoretiske rammer. Studiet er et tverrfaglig samarbeid mellom Institutt for rytmisk Musikk og Handelshøyskolen, og inneholder komponenter fra flere forskjellige fagfelt, deriblant publikumsutvikling, team management, prosjektledelse, estetikk, kontrakt- og arbeidsrett. Studentene vil få muligheten til å utvikle/videreutvikle egne og andres kunstneriske prosjekt og studiet vil legge opp til flere muligheter for praksis.

Hva lærer du?

 • Du tilegner deg forståelse for sammenhenger mellom praktisk musikkutøvelse og relevant populærvitenskapelig teori.
 • Du får innblikk i sentrale begreper og teoretiske problemstillinger innenfor populærmusikkforskning
 • Du utvikler et godt faglig grunnlag for å kunne bidra til refleksjon, nytenkning og innovasjon innenfor rytmisk musikk.
 • Du får inngående kjennskap til hvordan man gjennomfører forskningsprosjekter på musikkfeltet.
 • Du får oversikt over ulike roller, funksjoner, aktører og institusjoner i musikkbransjen og dynamikken mellom disse.
 • Du tilegner deg kunnskap om nye teknologier og hvilke utfordringer og muligheter disse teknologiene gir.
 • Du blir i stand til å bruke relevante vitenskapelige metoder for faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte.
 • Fullført studium gir graden master i rytmisk musikk.

Opptakskrav

Generelt opptaksgrunnlag for masterprogram framgår av forskrift om krav til mastergrad, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Det generelle kravet er fullført bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang.

Opptaksprøve rytmisk: Uke 7.

Se utfyllende regler for opptak og informasjon om musikkopptaket på uia.no/musikkopptak.

Kvalifikasjon/tittel

Master i utøvende musikk