× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Rettsvitenskap, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Bachelorstudiet i rettsvitenskap gir deg juridisk kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Dette fordi samfunnet vi lever og arbeider i blir mer og mer regulert av lover, kontrakter og ulike former for vedtak. Disse trer i kraft enten vi skal kjøpe ny bil, søke opptak på et studieprogram, inngå en arbeidsavtale eller klage på et gebyr. Reguleringene har også betydning for statens og kommuners virksomhet, for eksempel plikten for kommunen til å brøyte gang- og sykkelveier etter snøfall, eller plikten til å yte helse- og sosialhjelp. En ytterligere grunn til å velge dette studiet er at UiA fikk beste helhetsvurdering av alle universitet som tilbyr rettsvitenskap på NOKUTs Studiebarometer, både i 2014, 2015, 2016 og 2017.

Hva lærer du?
Studiet vil gi deg kunnskap om sentrale juridiske begreper, metode og verdier. I tillegg vil du få en grundig innføring i noen av de viktigste rettsområdene innenfor både privat og offentlig sektor. Det innebærer blant annet forbrukerrettigheter, regler for forvaltningens oppbygging, kompetanse og saksbehandling. Du lærer å anvende regler som i økende grad styrer vår hverdag. Gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuell oppgaveløsning lærer du å forstå og løse teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i rettsvitenskap

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

50.00 (primær)
54.20 (ordinær)

Studieplasser

55

Søknadskode (SO)

201526

Lignende utdanninger