× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Religion, etikk og samfunn, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Hvordan blir et samfunn der ulike religioner lever side om side? Kan vi ha ulike verdier og leve godt sammen i et samfunn? Bør religion være en privatsak? Er religion en positiv ressurs for utdanning og politikk? Er religion og vitenskap på kollisjonskurs med hverandre? Hvordan har religioner oppstått?

 

I bachelorstudiet i religion, etikk og samfunn får du utviklet din kunnskap og dine analytiske evner. Det gir deg ballast til å delta i diskusjoner og kunnskap å formidle til andre. Det gir deg kulturkunnskap som er svært nyttig i mange yrker. Studiet kan bidra til at du blir en konstruktiv samfunnsborger. I programmet legges det til rette for at studentene kan velge å dra på studieturer eller på studieopphold i utlandet.

 

Emnet Humanister i praksis (TFL201) gir en unik mulighet til å anvende kunnskap i arbeidslivet.

 

Hva lærer du?

  • Du får god kunnskap om religioner og livssyn, historisk og aktuelt, og innsikt i hvilken rolle religioner og livssyn spiller i historien og i vår tid.
  • Du får inngående kjennskap til hvordan mennesker i forskjellige kulturer lever ut sin religion.
  • Du utvikler fortrolighet med sentrale temaer og problemstillinger innenfor fagfeltet og kjennskap til grunnleggende teorier, metoder og begreper.
  • Du får trening i å anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger.
  • Du utvikler gode analytiske ferdigheter og får trening i å uttrykke deg muntlig og skriftlig.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i religion, etikk og kultur

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

201482