× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Religion, etikk og samfunn, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Gjør religion mennesker bedre, eller gjør religion mennesker farligere? Bidrar religion og livssyn til harmoniske samfunn, eller bidrar de til konflikter? Toleranse, respekt, pluralisme, menneskeverd – hva betyr religioner og livssyn for disse verdiene som vi holder høyt? Årsstudiet i religion, etikk og samfunn gir deg kunnskap til å forstå og diskutere slike spørsmål. Du studerer hellige tekster, opprinnelsen til religioner og hvordan de framtrer i vår tid, og du lærer å diskutere etikk og moralspørsmål. Du lærer moralfilosofiske, samfunnsvitenskapelige og religionsvitenskapelige måter å drøfte på (se også religion, etikk og samfunn, bachelorprogram). Det gis vanligvis tilbud om studieturer.

Hva lærer du?

  • Du får bred kunnskap om religioner, livssyn og etikk, historisk og aktuelt, og utvikler fortrolighet med fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
  • Du får innsikt i hvilken rolle religioner og livssyn spiller i historien og i vår tid.
  • Du får kjennskap til hvordan mennesker i forskjellige kulturer lever ut sin religion.
  • Du lærer å beherske forskjellige metodiske innfallsvinkler til faget.
  • Du utvikler gode analytiske ferdigheter, og får trening i å uttrykke deg muntlig og skriftlig.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Kvalifikasjon/tittel

Kristendom, religion og livssyn, årsstudium

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

100

Søknadskode (SO)

201652