× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Regnskap og revisjon - siviløkonom, masterprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Dersom du liker å omgås mennesker og liker å jobbe med tall og analyse, kan dette være en aktuell utdanning for deg. Arbeidsmarkedet er svært godt for revisorer, og utdanningen gir variert kompetanse som er etterspurt i mange bransjer, også utenfor revisjonsfirmaene. Studiet gir også anledning til å opprette egen revisjons- eller regnskapsvirksomhet når du har fått godkjennelse fra Finanstilsynet som revisor eller regnskapsfører. Masterprogrammet i regnskap og revisjon (MRR) gir den høyeste utdanningen i revisjon i Norge og internasjonalt.

Hva lærer du?
Master i regnskap og revisjon er et toårig studium som dekker utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor. Programmet kvalifiserer også for andre stillinger som krever en dypere forretnings- og regnskapsforståelse. Utdanningen gir generell revisorkompetanse (forretningsforståelse, revisjon, regnskap, foretaksrett og skatterett, verdsettelse og analyse) med spesialisering innenfor økonomisk styring og internasjonal ledelse, og er både praktisk og internasjonalt orientert. Enkelte emner undervises på engelsk, og det kan være mulighet for utveksling i programmet. Finanstilsynet stiller karakterkrav C i alle fag for å kunne gi godkjenning som statsautorisert revisor.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon eller tilsvarende. Se utfyllende regler for opptak på uia.no/regnskap-revisjon.

Studenter som tidligere har fullført en relevant mastergrad eller siviløkonomutdanning kan søke om å få innpasset inntil 60 studiepoeng fra denne.

Anbefalte forkunnskaper
Gode kunnskaper i engelsk.

Kvalifikasjon/tittel

Master i regnskap og revisjon - Siviløkonom