× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Psykososial helse, masterprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

8

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Dette studiet gir deg kompetanse for arbeid med psykososial helse. Dette kan omfatte både klinisk praksis, forskning, samt utvikling og kvalitetssikring av tjenester. Du vil få kunnskap om ulike teorier og metoder innenfor helsefremmende arbeid, ulike tilnærmingsmåter til behandling, og ulike evaluerings- og forskningsmetoder. Du vil også få erfaring med å anvende og formidle kunnskap innenfor fagfeltet.

 

Du skal lære å:

  • arbeide for å styrke menneskers opplevde egenverd og livskraft,
  • bistå i prosesser som utvikler opplevelsen av å ha mulighet for å mestre hverdagens utfordringer
  • skape inkluderende lokalmiljø.
  • Studiet gir muligheter for ulike spesialiseringer. Alle spesialspringene tilbys ikke hvert år. Høsten 2020 tilbyr vi spesialiseringene i psykisk helsearbeid og rusrelatert arbeid. Høsten 2021 tilbyr vi spesialiseringene i psykisk helsearbeid, miljøterapeutiske tilnærminger og sexologi.

 

Undervisningen gjennomføres som tre til fire samlinger hvert semester. Samlingene gjennomføres på Campus Grimstad. Hver av samlingene har en varighet på tre til fem dager.

Hva lærer du?

Studentene får kunnskap om ulike perspektiv på psykososiale problemer, det menneskelige mangfold, inkluderende og ekskluderende forhold i samfunnet, og helsefremmende prosesser. Studentene får kunnskap om ulike teorier innenfor helsefremmende arbeid, ulike typer behandling og forskningsmetoder.

Sosialpolitiske føringer presenteres, analyseres og diskuteres i studiet. Studentene lærer kritisk analyse, refleksjon og forskningsmessig evaluering av tjenester og arbeidsformer. Dette blir sett i lys av helse- og sosialpolitiske føringer, erfaringer fra brukere og fagfolk og nyere forskning. Slik gir masterprogrammet studentene kompetanse i å utvikle kunnskap og i å arbeide kunnskapsbasert.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) innen helse- og sosialfag, og minst ett års relevant yrkespraksis i psykisk helsearbeid etter fullført utdanning. Søkere med annen relevant bachelorutdanning og relevant praksis kan tas opp etter individuell vurdering. Se utfyllende regler for opptak på uia.no/psykiskhelsearbeid- master.

Det tas forbehold om endringer og oppstart av alle spesialiseringer. Universitetets videreutdanninger i psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid med barn og unge, sexologi og familieterapi kan i varierende omfang godkjennes som en del av programmet.

Kvalifikasjon/tittel

Master i psykisk helsearbeid