× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Psykisk helsearbeid, masterprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

8

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Dette studiet passer for deg som har interesse for arbeid innenfor psykisk helse og rusfeltet. Dette omfatter både klinisk praksis og forskning, samt utvikling og kvalitetssikring av tjenester. Studiet kvalifiserer helse- og sosialarbeidere for arbeid relatert til psykiske lidelser og psykisk helsearbeid. Utdanningen gir deg kompetanse i forebyggende og helsefremmende arbeid som krever selvstendig, klinisk kompetanse i psykisk helsearbeid.

Det er forskjellige arbeidsformer i programmet, blant annet forelesninger, gruppearbeid, selvstudier og praksis. Forelesninger og gruppearbeid er i stor grad samlingsbasert, gjerne med 3-4 samlinger som har et omfang på 3-4 dager. Undervisningen foregår på dagtid.

Hva lærer du?
Som student ved programmet får du en teoretisk og klinisk utdanning i psykisk helsearbeid. I løpet av studiet vil du få avansert kunnskap om ulike definisjoner av og erfaringer med psykisk helse- og rusproblemer, ulike teorier og metoder innenfor helsefremmende arbeid, ulike strategier for tiltak, behandling og hjelp og ulike evaluerings- og forskningsmetoder. Du vil også få erfaring med å anvende og formidle denne kunnskapen innenfor fagfeltet. Det er mulig å velge mellom følgende spesialiseringer:

  • Psykososialt arbeid
  • Rus- og avhengighetsproblematikk

Det tas forbehold om endringer og oppstart av begge spesialiseringene.

 

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) innen helse- og sosialfag, og minst ett års relevant yrkespraksis i psykisk helsearbeid etter fullført utdanning. Søkere med annen relevant bachelorutdanning og relevant praksis kan tas opp etter individuell vurdering. Se utfyllende regler for opptak på uia.no/psykiskhelsearbeid- master.

Det tas forbehold om endringer og oppstart av alle spesialiseringer. Universitetets videreutdanninger i psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid med barn og unge, sexologi og familieterapi kan i varierende omfang godkjennes som en del av programmet.

Kvalifikasjon/tittel

Master i psykisk helsearbeid