× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Har du fagutdanning og noen år med arbeidserfaring bak deg? Har du lyst til å bruke din kompetanse til å jobbe med ungdom og yrkesfag? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) være noe for deg. PPU-Y gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer i yrkesfag. I studiet inngår 10 uker praksis i videregående skole og 2 uker praksis på ungdomstrinnet.

PPU-Y ved UiA tilbyr:

 • Et læringsfellesskap med studenter innenfor en rekke yrkesfag
 • Varierte praksiserfaringer ved UiAs partnerskoler
 • Muligheten for å søke om praksis på egen arbeidsplass i 2. studieår for yrkesfaglærere som allerede er ansatt i skolen.

Det er et økende behov for kompetente og profesjonelle yrkesfaglærere. Utdanningsdirektoratet lyser årlig ut stipend som skoleeier kan søke på vegne av ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å ta PPU-Y, eller for å rekruttere fagpersoner inn i skolen gjennom PPU-Y-studier. Les mer på udir.no: Stipend PPU/YFL.

 

UiA tilbyr PPU-Y innen følgende yrkesfaglige studieprogram:

 • bygg- og anleggsteknikk
 • design og håndverk
 • elektrofag
 • helse- og oppvekstfag
 • naturbruk
 • restaurant- og matfag
 • service og samferdsel
 • teknikk og industriell produksjon

Studiet tilbys også som heltidsstudium.

Hva lærer du?
Gjennom studiet skal du kvalifisere deg til å bli en kompetent profesjonsutøver og legge et godt grunnlag for langsiktig og kontinuerlig utvikling av din egen lærerprofesjonalitet.

Gjennom pedagogikk, yrkesdidaktikk og 12 uker veiledet praksis lærer du hvordan du kan lede, motivere, variere, planlegge og tilrettelegge undervisning for elever på 8. – 13. trinn. Utdanningen gir innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger, og gir deg bred kunnskap om yrkesfagene.

Opptakskrav

 • Fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning (f.eks. ingeniørutdanning, sykepleieutdanning eller kunsthøgskole)
 • og minimum to års yrkespraksis

eller

 • fag-/ svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå
 • og generell studiekompetanse
 • og to års relevant yrkesteoretisk utdanning etter videregående skole
 • og minimum fire års yrkespraksis

 

Universitetet må ha et tilbud om yrkesdidaktikk i de fagene det tas opp studenter til.

Universitetet vurderer eventuelle søknader på grunnlag av realkompetanse.

Du må laste opp dokumentasjon på at du er kvalifisert.

Dette studiet har skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse.

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk-pedagogisk utdanning yrkesfag

Tilbys ved:

 • Kristiansand