× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Praktisk-pedagogisk utdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å undervise på ungdomstrinnet eller i videregående skole? Har du allerede noen år med fagstudier bak deg og har tatt en bachelor- eller mastergrad? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) være noe for deg.

 

PPU er et ettårig studium som bygger videre på det solide faglige fundamentet du allerede har og gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer. I studiet inngår 12 uker praksis på ungdomstrinnet og i videregående skole.

 

PPU ved UiA tilbyr:

 • Et læringsfellesskap med studenter innenfor en rekke skolefag, inkludert praktiske og estetiske fag
 • Varierte praksiserfaringer ved UiAs partnerskoler
 • Muligheten for å søke praksis i utlandet

 

Ved UiA tilbys PPU kun som heltidsstudium. UiA har fagdidaktikk i følgende fag:

 • engelsk
 • norsk
 • fremmedspråk (tysk, fransk, spansk)
 • religion, livssyn, filosofi og etikk
 • historie
 • matematikk
 • naturfag
 • samfunnskunnskap
 • kroppsøving og idrettsfag
 • musikk
 • kunst og håndverk

 

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i fagtilbudet.

 

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du kvalifisere deg til å bli en kompetent profesjonsutøver og legge et godt grunnlag for langsiktig og kontinuerlig utvikling av din egen lærerprofesjonalitet. Pedagogikk og fagdidaktikk er tematisert i tre hovedområder:

 

 • Skolen i samfunnet og faget i skolen
 • Elevkunnskap og lærerrollen
 • Undervisning og læring

 

Pedagogikk skal spesielt bidra til at du får teoretiske perspektiver på individ, gruppe og samfunnsnivå. Fagdidaktikk skal særlig bidra til at du får kunnskaper og metodiske redskaper til didaktisk planlegging, undervisning og vurdering. Praksisopplæringen inngår som en integrert del av pedagogikk og fagdidaktikk.

 

I løpet av de 12 ukene med praksis som inngår i studiet, vil du få prøve deg som lærer under kyndig veiledning både på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Opptakskrav

Søker må oppfylle ett av følgende opptakskrav:

 

 • en mastergrad som inneholder minst ett fag som gir kompetanse til å undervise
 • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget,
 • en bachelorgrad i idrettsfag med minimum 180 studiepoeng i faget.

 

Det kreves at UiA må tilby fagdidaktikk i faget, og at fagkravene må være oppfylt. Alle kvalifiserte søkere rangeres etter vedtatte rangeringsregler.

 

 

Dette studiet har skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse.

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk-pedagogisk utdanning

Tilbys ved:

 • Kristiansand