× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Praktisk-pedagogisk utdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å undervise på ungdomstrinnet eller i videregående skole og har allerede en høyere grad? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) være noe for deg. 

 

PPU er et ettårig studium som bygger videre på det solide faglige fundamentet du allerede har og gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer. I studiet inngår 12 uker praksis på ungdomstrinnet og i videregående skole.

 

Ved UiA tilbys PPU kun som heltidsstudium. UiA har fagdidaktikk i følgende fag:

 

 • engelsk
 • norsk
 • fremmedspråk (tysk, fransk, spansk)
 • religion, livssyn, filosofi og etikk
 • historie
 • matematikk
 • naturfag
 • samfunnskunnskap
 • kroppsøving og idrettsfag
 • musikk
 • kunst og håndverk

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i fagtilbudet.

 

Studiet har krav om minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen, og 100 % tilstedeværelse i praksis.

 

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du kvalifisere deg til å bli en kompetent profesjonsutøver og legge et godt grunnlag for langsiktig og kontinuerlig utvikling av din egen lærerprofesjonalitet. Pedagogikk og fagdidaktikk er tematisert i tre hovedområder:

 

 • Skolen i samfunnet og faget i skolen
 • Elevkunnskap og lærerrollen
 • Undervisning og læring

 

Pedagogikk skal spesielt bidra til at du får teoretiske perspektiver på individ, gruppe og samfunnsnivå. Fagdidaktikk skal særlig bidra til at du får kunnskaper og metodiske redskaper til didaktisk planlegging, undervisning og vurdering. Praksisopplæringen inngår som en integrert del av pedagogikk og fagdidaktikk.

 

I løpet av de 12 ukene med praksis som inngår i studiet, vil du få prøve deg som lærer under kyndig veiledning både på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Opptakskrav

For opptak til PPU gjelder nasjonale opptakskrav er vedtatt i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.

 

For å bli tatt opp til praktisk-pedagogisk utdanning, må søker ha en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise (gjelder for fagene engelsk, norsk, tysk, fransk, spansk, religion, livssyn, filosofi og etikk, historie, matematikk, naturfag og samfunnskunnskap).

 

For å kvalifisere for opptak til PPU må du ha 60 studiepoeng innenfor minst ett av undervisningsfagene universitetet tilbyr fagdidaktikk i. I tillegg gjelder det ulike krav til innhold for de ulike fagene. Mer om fagkrav for de ulike fagdidaktiske fag på PPU.

 

For opptak til PPU med praktisk-estetisk fag (idrett, kunst og håndverk og musikk), gjelder egne opptakskrav og rangeringsregler. For opptak innen musikk, kunst og håndverk og idrettsfag må søker ha:

 

 • ENTEN: en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A eller B, med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget.
 • ELLER: en bachelorgrad med inntil tre praktisk-estetiske fag. Ett av fagene skal være fordypningsfag på minst 120 studiepoeng, mens øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre for hele bachelorgraden (180 studiepoeng). Et eksempel på en slik bachelorgrad er bachelor i idrett med årsstudium i friluftsliv eller ernæring, mat og kultur som breddeenhet. Bachelor i idrett med årsstudium i engelsk eller pedagogikk som bredde kvalifiserer ikke for opptak.

 

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis.

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk-pedagogisk utdanning

Tilbys ved:

 • Kristiansand