× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Pedagogikk, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Kunnskapsutvikling og kompetanseheving er en hovedutfordring for bedrifter, organisasjoner og offentlige aktører. Nye arbeidsmetoder utvikles hele tiden, og medarbeiderne må stadig lære noe nytt. Pedagogikk er faget for deg som vil arbeide med slike endrings- og opplæringsprosesser.

 

Bachelorprogrammet gir en bred innføring i sentrale temaer knyttet til læring og opplæring gjennom hele livsløpet og i ulike sammenhenger. Du blir kjent med begreper som læring, sosialisering, motivasjon, kommunikasjon, veiledning, gruppeprosesser, ledelse, kompetanseutvikling, didaktikk og danning. Du får grundig undervisning i ulike metoder for opplæring, praksis i arbeidslivet og veiledning til å skrive bacheloroppgaven.

 

Hva lærer du?

 • å tilrettelegge for egen og andres læring og kompetanseutvikling
 • å beherske sentrale teorier om undervisning, læring og hvordan mennesker utvikler seg i sosiale fellesskap
 • hvordan læring foregår i grupper og gjennom relasjoner mennesker imellom
 • hva som kjennetegner læring i vårt globaliserte kunnskapssamfunn
 • å samarbeide med andre
 • å presentere fagstoff skriftlig og muntlig
 • å kunne utøve pedagogisk arbeid på en profesjonell måte
 • å beherske kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • å gjennomføre et større faglig arbeid på en selvstendig måte (bacheloroppgaven)

 

Dersom du velger å gjennomføre vårt tredje studieår Veiledning og pedagogisk ledelse lærer du å:

 

 • vurdere ledelsesstrategier for endring og omstilling i organisasjoner
 • gjennomføre veiledning av enkeltpersoner og grupper
 • planlegge et pedagogisk utviklingsarbeid tilpasset en bestemt organisasjon

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i pedagogikk

Tilbys ved:

 • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

38.20 (primær)
47.50 (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

201852

Lignende utdanninger