× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Pedagogikk, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Kunnskapsutvikling og kompetanseheving er en hovedutfordring for bedrifter, organisasjoner og offentlige aktører. Nye arbeidsmetoder utvikles hele tiden, og medarbeiderne må stadig lære noe nytt. Pedagogikk er faget for deg som vil arbeide med slike endrings- og opplæringsprosesser.

 

Årsstudiet gir en innføring i teori og praksis knyttet til opplæring og kompetanseutvikling i private og offentlige virksomheter. Du blir kjent med ulike kunnskapstradisjoner og metoder for opplæring av barn, ungdom og voksne. Sentrale tema er læring, sosialisering, motivasjon, kommunikasjon, gruppeprosesser og danning.

 

Hvorfor velge dette studiet?

  • å tilrettelegge for egen og andres læring og kompetanseutvikling
  • å beherske sentrale teorier om undervisning, læring og hvordan mennesker utvikler seg i sosiale fellesskap
  • hvordan læring foregår i grupper og gjennom relasjoner mennesker imellom
  • hva som kjennetegner læring i vårt globaliserte kunnskapssamfunn
  • å samarbeide med andre
  • å presentere fagstoff skriftlig og muntlig

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Kvalifikasjon/tittel

Pedagogikk, årsstudium

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

39.60 (primær)
53.20 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

201676

Lignende utdanninger