× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Oversetting og interkulturell kommunikasjon - engelsk, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Norsk næringsliv og offentlige aktører kommuniserer stadig mer med samarbeidspartnere i andre land. Dermed vokser også behovet for oversettere med kulturkompetanse og flerspråklig innsikt.

 

Studiet gir en innføring i ulike teorier og strategier for oversetting, og du lærer å begrunne dine oversettervalg. Oversetting er ofte lagarbeid og innebærer gjerne utstrakt samarbeid med oppdragsgiver og andre. Vårt bachelorprogram gir deg øvelse i å oversette fagtekster og annen sakprosa fra engelsk til norsk og fra norsk til engelsk. Teorier og strategier vi gjennomgår, har også overføringsverdi til skjønnlitterær oversetting.

 

Vi legger vekt på at studentene lærer å bruke digitale hjelpemiddel og arbeider med ulike tekster, som for eksempel nettsider, journalistikk, bedriftskommunikasjon og formelle dokumenter som kontrakter, lisensavtaler og årsberetninger.

 

Utveksling

Andre studieår tas ved et utenlandsk universitet, eventuelt kombinert med praksis ved et oversettingsbyrå i England.

 

Hva lærer du?

  • Du får språkkunnskaper i norsk og engelsk.
  • Du lærer om kommunikasjon mellom mennesker fra forskjellige kulturer.
  • Du får trening i å oversette og bruke tekniske hjelpemidler til oversetting.
  • Du lærer å skrive i forskjellige sjangere.
  • Du får innføring i samfunnsfag, økonomi, jus og IT.
  • Du får kunnskaper i oversettingsteori og språkvitenskap.
  • Du lærer om Storbritannia, USA og andre engelskspråklige land.
  • Du lærer å samarbeide.
  • Du får trening i muntlig framføring.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

God morsmålskompetanse eller tilsvarende i norsk, og gode basiskunnskaper i engelsk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i oversetting og interkulturell kommunikasjon - engelsk

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

201303