× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Økonomi og administrasjon, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Handelshøyskolen ved UiA er blant Norges ledende handelshøyskoler, og gir deg en solid faglig økonomiutdanning som gir gode jobbmuligheter. Økonomistudentene har en aktiv linjeforening, Mercurius, som bidrar sterkt til det gode studentmiljøet.

 

Bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon gir deg en mangfoldig og relevant utdanning som åpner for mange spennende jobbmuligheter. Alle virksomheter har behov for ansatte med økonomisk og administrativ kompetanse, enten det er i privat næringsliv, offentlig forvaltning eller i ideelle organisasjoner. Bachelorprogrammet gir også gode muligheter for videre studier.

 

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Vi er én av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil derfor kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

 

Hva lærer du?

I løpet av studiet lærer du hvordan en virksomhet ledes og administreres. Du lærer også å innhente og analysere informasjon som grunnlag for beslutninger, samt å reflektere over etiske utfordringer knyttet til ulike beslutningsalternativ.

 

I de to første studieårene tilegner du deg grunnleggende kunnskap innenfor bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, markedsføring, organisasjons- og ledelsesfag samt i metode. I tredje studieår kan du enten velge «HR og organisasjonsutvikling» på 60 studiepoeng i Grimstad, eller ta det tredje året i Kristiansand hvor det inngår valgemner i høstsemesteret og obligatoriske emner og bacheloroppgave i vårsemesteret. Vi gjør deg oppmerksom på at fra og med opptak 2018 tilbys ikke spesialiseringen Regnskap for regnskapsførere.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

 

Anbefalte forkunnskaper

Godt grunnlag i matematikk, for eksempel R1/( S1 + S2). Et godt grunnlag i engelsk og bedriftsøkonomiske fag anbefales også.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

41.00 (primær)
43.30 (ordinær)

Studieplasser

150

Søknadskode (SO)

201369