Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Setter du deg høye mål? Ønsker du å bidra til verdiskaping? Ser du for deg en fremtidig lederkarriere? Masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved UiA gir deg en anerkjent utdannelse og et solid grunnlag for å nå dine ambisjoner. Du får anledning til å bygge et faglig nettverk i et dynamisk, inkluderende og internasjonalt studiemiljø, og studiet vil gi deg mange muligheter på arbeidsmarkedet.

 

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Vi er én av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil derfor kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

 

Denne utdanningen fører fram til sidetittelen Siviløkonom og krever at du oppfyller kriteriene fra Universitets- og høgskolerådet – Økonomi og administrasjon’s (UHR-ØA) for sidetittelen siviløkonom for å være kvalifisert for opptak. Dersom du ikke tilfredsstiller opptakskravene, så er kanskje vårt nye masterprogram i International Business et alternativ?

Hva lærer du?

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon gir deg solid innsikt i moderne teorier innen fagområder knyttet til økonomi og administrasjon i tillegg til empirisk innsikt og analytiske ferdigheter. I programmet får du mulighet til å spesialisere deg i Analytical Finance, Økonomisk styring eller International Business.

Programmet gir deg innsikt i teoretiske, empiriske og etiske problemer og utfordringer du kan møte i ditt profesjonelle arbeid og hvordan virksomheter kan forholde seg til disse. Programmet gir også innsikt i globale spørsmål, hvordan globalisering og globale forhold kan påvirke virksomheter og markeder, og hvordan virksomheter kan respondere på dette.

Som siviløkonomstudent på UiA vil du dra nytte av kompetansen og bredden i fagmiljøet, særlig i tilknytning til arbeidet med masteroppgaven.

Studentene på programmet møter et internasjonalt studiemiljø hvor de gjennom samarbeid med internasjonale grads- og utvekslingsstudenter utvikler sin språklige og tverrkulturelle kompetanse.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon eller tilsvarende. Se utfyllende regler for opptak på uia.no/okadm-master.

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i engelsk.

Kvalifikasjon/tittel

Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom