× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Økonomi og administrasjon - siviløkonom, masterprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Setter du deg høye mål? Ønsker du å bidra til verdiskaping? Ser du for deg en fremtidig lederkarriere? Masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved UiA gir deg en anerkjent utdannelse og et solid grunnlag for å nå dine ambisjoner. Du får anledning til å bygge et faglig nettverk i et dynamisk, inkluderende og internasjonalt studiemiljø, og studiet vil gi deg mange muligheter på arbeidsmarkedet.

Hva lærer du?
I masterprogrammet i økonomi og administrasjon får du muligheten til å spesialisere deg i finansiell økonomi, økonomisk styring eller internasjonal ledelse. Som siviløkonomstudent på UiA vil du dra nytte av kompetansen og bredden i fagmiljøet, blant annet i tilknytning til arbeidet med masteroppgaven, som vil gi en potensiell arbeidsgiver et godt innblikk i din kompetanse.

Handelshøyskolen ved UiA har et internasjonalt fokus, og vi har studenter og ansatte fra store deler av verden. Spesialiseringen i finansiell økonomi (Financial Economics) og internasjonal ledelse (International Management) undervises i sin helhet på engelsk, og det tas opp internasjonale gradsstudenter til disse to retningene.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon eller tilsvarende. Se utfyllende regler for opptak på uia.no/okadm- master.

Anbefalte forkunnskaper
Gode kunnskaper i engelsk.

Kvalifikasjon/tittel

Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom

Tilbys ved:

  • Kristiansand