× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Økonomi og administrasjon - siviløkonom, 5-årig masterprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Setter du deg høye mål? Ønsker du å bidra til verdiskaping? Ser du for deg en fremtidig lederkarriere? Masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved UiA gir deg en anerkjent utdannelse og et solid grunnlag for å nå dine ambisjoner. Du får anledning til å bygge et faglig nettverk i et dynamisk, inkluderende og internasjonalt studiemiljø, og studiet vil gi deg mange muligheter på arbeidsmarkedet.

Hva lærer du?
I løpet av studiet lærer du hvordan en virksomhet ledes og administreres. Du lærer også å innhente og analysere informasjon som grunnlag for beslutninger, samt å reflektere over etiske utfordringer knyttet til ulike beslutningsalternativ.

I de to første studieårene tilegner du deg grunnleggende kunnskap innenfor bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, markedsføring, organisasjons- og ledelsesfag samt i metode. I tredje studieår kan studentene enten velge «HR og organisasjonsutvikling» på 60 studiepoeng i Grimstad, eller ta det tredje året i Kristiansand hvor det inngår valgemner i høstsemesteret og obligatoriske emner og bacheloroppgave i vårsemesteret. NB! Fra og med opptak 2018 tilbys ikke spesialiseringen Regnskap for regnskapsførere.

I de to siste årene kan du spesialisere deg ytterligere i finansiell økonomi, økonomisk styring eller internasjonal ledelse.

Som siviløkonomstudent på UiA vil du også dra nytte av kompetansen og bredden i fagmiljøet, blant annet i tilknytning til arbeidet med masteroppgaven, som vil gi en potensiell arbeidsgiver et godt innblikk i din kompetanse.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + spesielle krav i matematikk: R1/( S1 + S2)

Anbefalte forkunnskaper

Et godt grunnlag i engelsk og bedriftsøkonomiske fag.

Kvalifikasjon/tittel

Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

43.80 (primær)
44.00 (ordinær)

Studieplasser

100

Søknadskode (SO)

201345