× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Norsk som andrespråk og kulturkunnskap, halvårsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å få styrket kompetanse i norskundervisning for minoritetsspråklige elever? Vil du lære mer om hva som kjennetegner norsk sammenlignet med andre språk?

 

Gjennom studiet i norsk som andrespråk og kulturkunnskap får du bedre innsikt i hvordan du kan arbeide for god språkutvikling hos elevene, hvordan du kan ivareta flerkulturelle perspektiver i undervisningen og bruke klasserommet som en flerkulturell møteplass. Studiet er beregnet på grunnskolelærere og andre lærere som underviser i norsk for minoritetsspråklige elever.

 

Hva lærer du?

Studiet vektlegger det kontrastive perspektivet på språk, tekst og kultur, og bidrar til å styrke undervisning for minoritetsspråklige elever. Du lærer om flerspråklighet, om særtrekk ved norsk språk, og om litteratur med flerkulturell tematikk. Studiet tar også opp temaer knyttet til flerkulturell skole og flerkulturelt samfunn.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

 

Anbefalte forkunnskaper

30 sp norsk fra lærerutdanning eller tilsvarende

Kvalifikasjon/tittel

Norsk som andrespråk og kulturkunnskap, halvårsstudium deltid