× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Naturfag årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Kostnader

0

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Det ettårige studiet i naturfag er beregnet på studenter som vil ha en bred innføring i fysikk, kjemi og biologi.

 

Gjennom studiet får studentene innsikt i fysikkens, kjemiens og biologiens beskrivelser av naturfenomener og den levende naturens organismer.

 

Hva lærer du?

  • Kjemi er læren om stoffer, hvordan de fremstilles, hvilke egenskaper de har og hvordan de reagerer med hverandre.
  • Biologi er læren om organismenes bygning, funksjon og slektskap, utviklingen av nye livsformer og samspillet mellom organismene og miljøet.
  • Fysikk handler om de fire grunnleggende kreftene som gjør det mulig å beskrive fysiske fenomener.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1/(eller Matematikk S1+ S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

 

Anbefalte forkunnskaper

Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende 2KJ eller kjemi 1.

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

201670