× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Musikk, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

På årsstudiet i musikk får du grunnleggende kunnskap om ulike musikkemner, samtidig som du utvikler dine musikalske ferdigheter. Du får praktisk erfaring med å tilrettelegge, skape og lede musikkaktiviteter og du får mulighet til å utvikle deg på hovedinstrumentet ditt, spille i band og komponere musikk ved bruk av musikkteknologiske hjelpemidler. Studieåret ditt vil inneholder både utøvende og musikkteoretiske disipliner, undervisningsrettede emner og praktiske formidlingsprosjekter.

NB. Studieprogrammet er under revisjon.

Hva lærer du?

  • Du lærer å anvende hovedinstrument og akkompagnementsinstrument i formidlingssituasjoner.
  • Du vil få kunnskap om musikk som kunst- og kulturuttrykk, som fag i utdanningssystemet, som fritidsaktivitet og livsinnhold.
  • Du lærer å planlegge, lede og gjennomføre konserter og formidlingsopplegg.
  • Du lærer å komponere musikk ved bruk av musikkteknologiske hjelpemidler.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

 

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen forutsetter at studenten har kunnskaper i musikk – både notekunnskap og instrumentkunnskap.

Kvalifikasjon/tittel

Musikk, årsstudium/Musikk, årsstudiu

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

201667