× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Musikk, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
På årsstudiet i musikk får du grunnleggende kunnskap om ulike musikkemner, samtidig som du utvikler dine musikalske ferdigheter. Du får praktisk erfaring med å tilrettelegge, skape og lede musikkaktiviteter på arenaer som grunnskolen, frivillig musikkliv og samfunnsinstitusjoner. Studieåret ditt vil inneholder både utøvende og musikkteoretiske disipliner, undervisningsrettede emner og praktiske formidlingsprosjekter.

Hva lærer du?

  • Du lærer å anvende hovedinstrument og akkompagnementsinstrument i formidlingssituasjoner.
  • Du vil få kunnskap om musikk som kunst- og kulturuttrykk, som fag i utdanningssystemet, som fritidsaktivitet og livsinnhold.
  • Du lærer å planlegge og å gjennomføre konserter og formidlingsopplegg.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper:
Undervisningen forutsetter at studenten har kunnskaper i musikk - både notekunnskap og instrumentkunnskap.

Kvalifikasjon/tittel

Musikk, årsstudium/Musikk, årsstudiu

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

201667