× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Multimedieteknologi og -design, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å arbeide med utforming og formidling av informasjon på ulike digitale plattformer? Dagens moderne kommunikasjonsløsninger krever en ny type formidlere og kommunikasjonsmedarbeidere som behersker den teknologien og de verktøyene som er nødvendige i den digitale verden.

Bachelorprogrammet i multimedieteknologi og -design gir deg et teoretisk og praktisk grunnlag innenfor teknologifag slik at du skal kunne utvikle fullstendige multimedieprodukter. Dette kan være produkter innenfor grafisk design, 3D-visualisering og animasjon, video- og lydproduksjon, bildebehandling, opprettelse av internettsider og interaktiv mediedesign.

Hva lærer du?

Studieprogrammet er utformet for å gi deg bred kompetanse, og du vil arbeide med en rekke forskjellige verktøy og programvaresystemer. I tillegg vil du lære å arbeide med foto, video, visuelle effekter, 3D og lydteknikk. I siste studieår vil du gjennom forskjellige prosjekter ha mulighet for å fordype deg i et tema som du finner spesielt interessant.

Bredden i studieprogrammet gjør deg i stand til å produsere et fullstendig multimedieprodukt. Dette inkluderer blant annet planlegging, grafisk design, web, bilder, video, lyd, 3D og programmering.

En viktig del av studieprogrammet er gruppearbeid og tilhørende prosjekter som ofte gjennomføres i våre moderne lyd- og videostudioer.

 

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i multimedieteknologi og design

Tilbys ved:

  • Grimstad

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

32.50 (primær)
40.40 (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

201149