× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Mekatronikk, masterprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Mekatronikk er integrasjonen av maskinteknikk, analog og digital elektronikk og styringsteknikk ved design og framstilling av produkter og prosesser.

Masterstudiet skal utvide og styrke kompetansen til ingeniører innenfor mekatronikk, med særlig vekt på mekaniske systemer hvor store krefter er involvert.

Med mastergrad blir du sivilingeniør, og en attraktiv jobbsøker til en rekke interessante og utfordrende oppgaver i industri og næringsliv.

Hva lærer du?

Du får både teoretisk og praktisk kunnskap om mekatroniske elementer, systemer og dataverktøy. Du lærer om modellering, simulering, analyse, dimensjonering og valg av mekatroniske systemer. Du lærer også å designe og videreutvikle mekaniske komponenter og systemer. Prosjektstyring er også en viktig del av studiet.

Siden studiet bygger på bachelorgrad i ingeniørfag fra både mekatronikk, maskin, elektro og fornybar energi, vil studentene ha ulik bakgrunn og kompetanse ved studiestart. Det første semesteret kompenserer for dette, ved at det tilbys to "harmoniseringsfag", som velges avhengig av om du har elektro- eller maskinbakgrunn.

Fullført studium gir graden master i teknologi – sivilingeniør.

Opptakskrav

Bestått treårig ingeniørutdanning i mekatronikk, maskin, elektro, fornybar energi eller tilsvarende utdanning. Se utfyllende regler for opptak på uia.no/mekatronikk- master.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi - sivilingeniør - Mekatronikk

Tilbys ved:

  • Grimstad

Lignende utdanninger