× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Matematikk, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Årsstudiet gir deg bred kunnskap om sentrale matematiske problemstillinger og metoder innenfor kalkulus, algebra, geometri og statistikk, og tilsvarer 1. studieår av bachelorprogrammet i matematikk.

I tillegg til å være et fag i seg selv, er matematikk selve språket som brukes i de andre realfagene. Derfor kan det være en god inngang å starte realfagsstudier med matematikk. Med realfag mener vi vanligvis matematikk, fysikk, kjemi, biologi, informatikk og geofysiske fag.

Visste du at matematikk kan brukes til:

  • å dosere medisin?
  • å produsere dataprogrammer?
  • dekoding, blant annet i Kripos?
  • å optimalisere geometriske former slik som overflaten på et bilkarosseri?

Universitetet i Agder har et sterkt fagmiljø innen matematikk og matematikkdidaktikk, og Norges Senter for fremragende undervisning i matematikkdidaktikk (MatRIC) ligger ved UiA.

Som student ved UiA har du et unikt tilbud om én-til-én-hjelp i matematikk, hver dag hele uken. Drop-in tilbudet er i regi av MatRIC.

Hva lærer du?

Du tilegner deg kunnskap om sentrale matematiske problemstillinger og metoder, og å kunne forklare og anvende sentrale begreper i matematikk.

For tiden består årsstudiet av emner i kalkulus, algebra og statistikk, samt at du kan velge mellom geometri og programmering med anvendelser i økonomi og realfag.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og ett av fagene R1/( S1+ S2) og enten (R1+ R2) / fysikk (1+2) / kjemi (1+2) / biologi (1+2) / informasjonsteknologi (1+2) / geofag (1+2) eller teknologi og forskningslære (1+2).

Anbefalte forkunnskaper

R1 eller S1+S2 (2MX)

Kvalifikasjon/tittel

Matematikk, årsstudium

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

201205