× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master's Programme in Global Development and Planning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Er du opptatt av hvordan vi driver utviklingsarbeid og planlegger samfunnet? Er du interessert i globale utviklingsspørsmål og miljøproblematikk? Vil du lære mer om hva som påvirker urbane og rurale steder både i vestlige land og i det globale sør?

Masterprogrammet i Global utvikling og samfunnsplanlegging tilbyr to spesialiseringer hvor disse temaene belyses:

  • Development Management - undervises på engelsk
  • Samfunnsplanlegging og globale endringskrefter.

Hva lærer du?
Spesialiseringen Development Management fokuserer på det globale sør og tar for seg tre områder: utvikling, miljø og ledelse. Med dette som bakgrunn ser vi på de viktigste utfordringene menneskeheten står overfor i dag; miljø og bærekraftighet, fattigdom, klimaendringer, naturkatastrofer, risikoledelse, sikkerhet og konflikthåndtering.

I løpet av studiet har spesialiseringen to samlinger som foregår i Kristiansand og på Sri Lanka. Undervisningen er ellers nettbasert og vil foregå på engelsk.

Spesialiseringen Samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling tar for seg planleggings- og utviklingsprosesser i både vestlige samfunn, det globale sør og andre geografiske kontekster. Du vil lære om planlegging og utvikling av by, bygd, region, sted og lokalsamfunn med temaer som globalisering, mobilitet, kulturmøter, kjønn og makt. Du vil bli i stand til å utvikle planleggingsstrategier fra et interdisiplinært perspektiv både i din egen og i andre kulturer.

Undervisningen bygger på en problembasert læringsplattform med bruk av case-basert undervisning og feltstudier. Den er campusbasert og vil foregå på norsk og engelsk.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende der det inngår et toårig integrert studium eller fordypning på minimum 80 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelige fag. Det kreves også samfunnsvitenskapelig metode (10 studiepoeng). Se utfyllende regler for opptak på uia.no/global-development.

Kvalifikasjon/tittel

Master i global utvikling og samfunnsplanlegging

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Lignende utdanninger