× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Markedsføring og ledelse, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Ønsker du å jobbe med markedsføring, merkevareledelse eller markedsanalyse? Er du interessert i hvordan bedrifter ledes? Har du ambisjoner om på sikt å lede en markeds- eller salgsavdeling? Bachelorprogrammet i markedsføring og ledelse gir deg grunnleggende kunnskaper som hjelper deg å nå dine mål.

 

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Vi er én av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil derfor kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

 

Hva lærer du?

Bachelorprogrammet gir gode kunnskaper og verktøy innenfor markedsføring, kundeatferd og ledelse. I tillegg får du en god innføring i økonomisk-administrative og samfunnsvitenskapelige temaer. De to første årene av programmet består av obligatoriske emner. I tredje studieår kan studentene enten velge HR og organisasjonsutvikling på 60 studiepoeng i Grimstad, eller ta det tredje året i Kristiansand, hvor det inngår valg-/fordypningsemner i høstsemesteret og obligatoriske emner og bacheloroppgave i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

 

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med gode kunnskaper i engelsk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i markedsføring og ledelse

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

41.30 (primær)
43.00 (ordinær)

Studieplasser

110

Søknadskode (SO)

201359

Lignende utdanninger