× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Litteratur, film og teater, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Er du glad i film, men vil lære mer om litteratur? Glad i å spille teater, men savner mer ballast? Studiet er foreløpig det eneste i landet som kombinerer de tre mest populære kunstartene – litteratur, film og teater – og praktisk, utøvende og eksperimenterende arbeid.

 

Studiet gir deg mulighet til å eksperimentere med ulike uttrykksformer, jobbe i prosjekt og lære gjennom egen erfaring – enten det er «på gulvet» eller bak kamera. Studiet tar deg med på en guidet tur gjennom kulturens store fortellinger og prøver å gi svar på spørsmål som: hva er egentlig en god fortelling, hvorfor opptrer noen av dem hele tiden i nye utforminger, sjangre og varianter, og hva binder disse tre kunstformene sammen? Dette er studiet for deg som ønsker noe annet enn et rent teoretisk studium og vil prøve ut nye, kreative sider av deg selv i samspill med andre, men likevel innenfor en akademisk ramme.

 

Hva lærer du?

  • De tre kunstformenes særtrekk og muligheter, og sammenhengen mellom dem
  • Ulike teorier om sjangre og medier, og forholdet mellom form og innhold
  • Grunnleggende kamerabruk og redigering, samt teatrale og litterære metoder
  • Å tenke strukturert om ulike kunstuttrykk og dine egne opplevelser av dem
  • Muntlig og skriftlig formidling
  • Å jobbe sammen med andre i kortere eller lengre perioder
  • Å utvikle dine kreative sider og kritiske sans

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i litteratur, film og teater

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

30.80 (primær)
38.90 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

201456

Lignende utdanninger