× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kunstfag, masterprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
På masterstudiet i kunstfag kan du fordype deg i fagområdene musikk, scenekunst, visuell kunst – eller kombinasjoner av disse. Utviklingen av din egen kunstfaglige praksis står sentralt i studiet. Denne praksisen kan være kunstnerisk utviklingsarbeid (eget kunstnerisk virke), forskning på kunst eller forskning på formidling av kunst. Masterstudiet passer godt for deg som ønsker å drive egen utøvende kunstnerisk virksomhet eller å arbeide med undervisning og kunstformidling. Studiet legger særlig vekt på samtidens kunstpraksiser, kunstdidaktikk og på hvilke måter kunst inngår i ulike samfunnsmessige sammenhenger.

I studiet veksler du mellom gruppearbeid, seminarer, forelesninger, prosjektarbeid og eget kunstneriske arbeid. Selve masteroppgaven kan være en kunstnerisk undersøkelse, et kunstdidaktisk utviklingsprosjekt, en vitenskapelig avhandling eller kombinasjoner av disse.

Det er mulig å ta et semester i utlandet.

Hva lærer du?

  • Du tilegner deg ferdigheter i å uttrykke dine kunstfaglige intensjoner innenfor ditt spesialområde.
  • Du utvikler høy bevissthet om kunstfaglig formidling.
  • Du får kunnskap om planlegging, gjennomføring og vurdering av kunstfaglige utviklings- og forskningsoppgaver i en samfunnsmessig kontekst.
  • Du får kjennskap til kunstartenes og kunstfagenes rolle og funksjon i skole, kultur og samfunn, både historisk og i et samtidsperspektiv.
  • Du får kjennskap til et bredt spekter av uttrykksformer og virkemidler og gjennomfører kunstfaglige prosjekter.
  • Du tilegner deg forståelse av kunstfagene i et globalt, tverrkulturelt og tverrfaglig perspektiv.
  • Du får kjennskap til ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og reflekterer over ulike tilnærmingsmåter i kunstfaglig forskning og formidling.
  • Fullført studium gir deg graden master i kunstfag.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende innen kunstfagrelaterte bachelorprogram (med minst 80 studiepoeng innen musikk, kunst og håndverk eller drama/teater). Andre bachelorgrader kan etter særskilt vurdering godkjennes. Se utfyllende regler for opptak på uia.no/kunstfag- master.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i kunstfag

Tilbys ved:

  • Kristiansand