× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kunst og håndverk, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Bachelorstudiet i kunst og håndverk er for deg som liker skapende prosesser, ønsker å uttrykke deg med visuelle virkemidler eller er opptatt av kunstuttrykk og kunstens rolle i samfunnet. Visuelle fag på UiA tilbyr mulighet for praktisk arbeid i godt utstyrte verksteder og på ulike arenaer innenfor en rekke ulike uttrykksformer, materialer og teknikker. Gjennom skapende og eksperimentelle prosesser vil du kunne utvikle dine ferdigheter og din estetiske kompetanse.

Kunstens anvendelse i samfunnet vektlegges, og gjennom praksis vil du få kompetanse i å igangsette skapende prosesser i samspill med andre. Gjennom teoretiske emner utvikles kompetanse innenfor samtidens kunstuttrykk, kunsthistorie og hvordan kunst kan formidles og integreres i sosiale relasjoner. Teori og praktisk arbeid går parallelt gjennom studiene og vil gjensidig belyse hverandre.

NB. Studieprogrammet er under revisjon.

Hva lærer du?

  • Du utvikler din personlige uttrykksevne og dine skapende ferdigheter
  • Du utvikler god innsikt i relevante metoder, teknikker og materialer
  • Du utvikler din evne til å analysere og reflektere over egne og andres kunstprosjekt
  • Du får oversikt over sentrale retninger innenfor samtidens og historiens kunst
  • Du får innsikt i kunst- og håndverksfagets betydning i samfunnet og hvilken rolle kunsten kan spille
  • Du lærer å legge til rette, lede og gjennomføre faget i skapende prosesser med ulike grupper mennesker
  • Du tilegner deg kunnskap om å formidle kunst
  • Fullført studium gir deg graden bachelor i kunst og håndverk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i kunst og håndverk

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

201200