× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kunst og håndverk, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Bachelorstudiet i Visuell kunst og formidling gir deg muligheten til å utforske et vidt spekter av kunstneriske praksiser, materialer, medier og uttrykk. Visuelle fag på UiA tilbyr mulighet for arbeid i godt utstyrte verksteder og på ulike arenaer.

 

Gjennom skapende, eksperimentelle og kritisk undersøkende prosesser vil du kunne utvikle dine kunstneriske ferdigheter og din estetiske bevissthet. Gjennom møter med nasjonal og internasjonal kunst vil du få kunnskap om hvordan forskjellige kunstuttrykk kan ha betydning i samfunn og menneskers liv.

 

Produksjon og refleksjon henger tett sammen, og teori om kunst og estetikk vil belyse det praktiske arbeidet og sette det i en større kontekst.

 

Studiet er praksisnært og yrkesrettet, og gir teoretisk og praktisk kjennskap til hvordan man kan formidle kunst gjennom forskjellige medier og til forskjellige målgrupper. Gjennom praksis vil du få erfaring med formidling av kunst og med å igangsette skapende prosesser i samspill med andre. Instituttet har et godt samarbeid med regionens kulturliv, blant andre Sørlandets Kunstmuseum og Kristiansand Kunsthall.

 

Studiet gir mulighet for utveksling til utlandet.

 

NB. Studieprogrammet er under revisjon.

Hva lærer du?

  • Du utvikler din personlige uttrykksevne, dine skapende ferdigheter, din estetiske og kritiske bevissthet
  • Du utvikler god innsikt i relevante metoder, teknikker, materialer og medier
  • Du utvikler din evne til å analysere og reflektere over egne og andres kunstprosjekt
  • Du får oversikt over sentrale retninger innenfor samtidens og historiens kunst
  • Du får innsikt i kunstens betydning i samfunnet og hvilken rolle kunsten kan spille
  • Du lærer å legge til rette, lede og gjennomføre faget i skapende prosesser med ulike grupper mennesker
  • Du tilegner deg kunnskap om å formidle kunst
  • Fullført studium gir deg graden bachelor i visuell kunst og formidling

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i kunst og håndverk

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

201200