× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kunst og håndverk, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
På årsstudiet får du grunnleggende forståelse og kunnskap om kunst- og håndverksfeltet, samtidig som du utvikler dine praktiske og uttrykksmessige ferdigheter. Eget skapende arbeid står sentralt på studiet, samt formidling til barn og unge. Gjennom studiet inngår praksis i grunnskolen.

Hva lærer du?
I tillegg til å utvikle deg på det praktisk-kreative feltet, tilegner du deg kompetanse i å formidle fagkunnskap innen håndverk, kunst og formkultur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Kunst og håndverk, årsstudium

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
43.5 (ordinær)

Studieplasser

17

Søknadskode (SO)

201642