× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kommunikasjon, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Er du interessert i sosiale medier, blogging, digitale medier og kommunikasjon generelt? Kommunikasjonsstudiet ved UiA er for deg som ønsker å jobbe med kommunikasjon eller informasjonsformidling i en organisasjon, i næringslivet eller i offentlig forvaltning. Studiet fokuserer på samspillet mellom språklige, teknologiske og kulturelle faktorer i kommunikasjonsprosessen. Gjennom studiet vil du jobbe med å produsere egne tekster og medieinnhold, samt med å analysere hva profesjonelle produsenter har laget.

 

Studiet tilbyr to alternative retninger. Studieretningen Kommunikasjon og medier har en noe mer teoretisk tilnærming, mens retningen Medieproduksjon gir mer rom for praktisk arbeid, særlig innenfor videoproduksjon.

Hva lærer du?

 • Du kan tilegne deg, ordne og systematisere kunnskap om medienes plass i samfunnet, og om hvordan kommunikasjon fungerer i ulike sammenhenger.
 • Du kan gjennomføre formidlingsprosjekter fra idéstadium til ferdig produkt innenfor ulike medier.
 • Du kan gjøre rede for hva vitenskapelig kildekritikk og arbeidsmetode innebærer.
 • Du kan vurdere ulike kommunikasjonsstrategier opp mot hverandre.
 • Du får en grunnleggende innsikt i hva språk, medium og sosiale forhold betyr for vellykket kommunikasjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i kommunikasjon

Tilbys ved:

 • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  34.60 (primær)
  41.80 (ordinær)

  Studieplasser

  30

  Søknadskode (SO)

  201850
 • Poenggrenser 2019

  40.00 (primær)
  44.30 (ordinær)

  Studieplasser

  14

  Søknadskode (SO)

  201851