× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kommunikasjon, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Kommunikasjonsstudiet ved UiA er for deg som trenger grunnleggende kompetanse innen kommunikasjon eller informasjonsformidling med tanke på en jobb i en organisasjon, i næringslivet eller i offentlig forvaltning. Studiet fokuserer på samspillet mellom språklige, teknologiske og kulturelle faktorer i kommunikasjonsprosessen, og studentene vil både jobbe med å produsere egne tekster og medieinnhold, og med å analysere hva profesjonelle produsenter har laget.

Studiet tilbyr to alternative retninger. Studieretningen Kommunikasjon og medier har en noe mer teoretisk tilnærming, mens retningen Medieproduksjon gir mer rom for praktisk arbeid, særlig innen videoproduksjon.

Hva lærer du?

 • Du kan tilegne deg, ordne og systematisere kunnskap om medienes plass i samfunnet, og om hvordan kommunikasjon fungerer i ulike sammenhenger.
 • Du kan gjennomføre formidlingsprosjekter fra idéstadium til ferdig produkt innen ulike medier.
 • Du får en grunnleggende innsikt i hva språk, medium og sosiale forhold betyr for vellykket kommunikasjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i kommunikasjon

Tilbys ved:

 • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  39.6 (ordinær)

  Studieplasser

  30

  Søknadskode (SO)

  201794
 • Poenggrenser 2019

  36.00 (primær)
  47.40 (ordinær)

  Studieplasser

  10

  Søknadskode (SO)

  201663