× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Innovative Governance and Public Management, Nordic Master Programme favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Søk opptak

De nordiske landene er ikke bare kjent som høyteknologiske kunnskapssamfunn, men også som egalitære og velfungerende demokratier. Norden er globalt kjent for sine gode offentlige tjenester og evnen til å kombinere rettferdighet med effektivitet. Nordic Master Programme in Innovative Governance and Public Management (NORDIG) gir deg en unik mulighet til å lære hvordan nordiske samfunn fungerer og hvordan de fremtidige utfordringene i offentlig sektor kan håndteres.

NORDIG gis i samarbeid med Universitetet i Tampere og Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) med støtte fra Nordisk Råd. Som NORDIG-student får du muligheten til å studere ved tre ulike partnerinstitusjoner som alle har ledende fagmiljøer innenfor teknologisk, administrativ og sosial innovasjonsledelse.

Masterprogrammet er unikt fordi det bygger på tverrfaglig samarbeid, baseres på internasjonal forskning og undervisning og involverer regionale aktører både i privat og offentlig sektor. Studieprogrammet ønsker å tilby kunnskap og ferdigheter som dekker behovene til digitale og nettbaserte kunnskapssamfunn, og både profilen og undervisningen i programmet gjør det moderne og innovativt.

Hva lærer du?

Studiet utdanner internasjonale eksperter som kan takle komplekse samfunnsproblemer både for offentlig og privat sektor. Kandidatene skal utvikle og skreddersy innovative løsninger gjennom tverrfaglige perspektiver og i samarbeid med hovedaktører regionalt og nasjonalt.

Du får:

  • ekspertise innenfor offentlige tjenester og innovasjon i kunnskapssamfunn
  • forståelse for offentlig-privat samarbeid og partnerskap
  • evne til å utvikle tjenester og innovasjoner på tvers av samfunnsskiller
  • erfaring fra tre forskjellige nordiske velferdssamfunn
  • nye læringsferdigheter, som evnen til å arbeide i nettverk og på tvers av kunnskapsområder
  • lederkompetanse og erfaring med tverrfaglige prosjekter
  • internasjonal arbeidserfaring

Opptakskrav

Relevant bachelorgrad eller tilsvarende og tilstrekkelige engelskkunnskaper, se www.nordig.eu/become-a-student for mer informasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Innovative Governance and Public Management, Nordic Master Programme

Tilbys ved:

  • Kristiansand