× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ingeniørfag - fornybar energi, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Innen 2050 har EU satt som mål at Europa skal være tilnærmet utslippsfritt. Veien mot lavutslippssamfunnet vil gi mange arbeidsplasser. Det stilles nye krav til energieffektive bygninger og til utvikling i kraftindustri og transportnæring. For å løse disse utfordringene, trenger samfunnet flere ingeniører innenfor fornybar energi. Du kan være med å forme en fornybar fremtid.

Hva lærer du?

Studiet gir en dyp forståelse av fornybar energi og miljøproblematikk, men også en god oversikt over ikke-fornybare energiressurser og teknologier. Du kan lære hvordan man konstruerer smarte elkraftsystemer og nye energieffektive bygg som passivhus og plussenergihus. Norge har et enormt potensial for energiøkonomisering i industrien og i bygningsmassen. Bachelorstudiet i fornybar energi er et teknologitungt studium som gir deg god breddekompetanse og et helhetsperspektiv innenfor både energiproduksjon og energibruk. På Campus Grimstad er det laboratorier for elkraftteknikk, hydrogen og brenselceller, solfangere og klimateknikk, solcellestrøm, bioenergi og forbrenningsteknikk.

 

Opptakskrav

1) Generell studiekompetanse med R1, R2 og Fysikk1 eller tilsvarende.

  • Søk via Samordna opptak.
  • Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til tresemestersordningen (TRES) og starte med sommerkurs i matematikk.

2) Ettårig forkurs for ingeniørutdanning.

  • Søk via Samordna opptak.

3) Toårig teknisk fagskole. Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag. og R1, R2 og Fysikk 1.

  • Søkere som har tatt R1, R2 og Fysikk 1 søker via Samordna opptak.
  • Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak og starte med sommerkurs i matematikk.

4) Fagbrev som bygger på VG1 Elektrofag. Andre fagbrev kan komme i betraktning etter søknad.

  • Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til Y-vei og starte med sommerkurs i matematikk.

Anbefalte forkunnskaper

Ingeniørstudier forutsetter gode forkunnskaper i matematikk og fysikk. Studenter med dårligere karakter enn 4 fra videregående eller C fra forkurset i matematikk og fysikk anbefales å følge kursene MA-007 Matematikk oppgradering 2 og FYS002 Fysikk oppgradering i tillegg til ordinære emner 1. studieår.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag - Fornybar energi

Tilbys ved:

  • Grimstad

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

201006