× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ingeniørfag - elektronikk, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

I fremtiden vil praktisk talt alle tekniske innretninger kommunisere med mennesker eller med hverandre. Studieprogrammet i elektronikk vil gi deg et godt grunnlag for å kunne jobbe med de teknologiene som er aktuelle innenfor dette feltet. Studieprogrammet er bygd opp rundt analog og digital elektronikk, programmering, datakommunikasjon, mikrokontrollerteknikk og sensorsystemer, og dekker dermed de mest sentrale emnene i moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Ved universitetets laboratorier har du mulighet til å gjøre alle trinnene i et prosjektarbeid, fra spesifikasjon via design og kretskortutlegg til produksjon av prototype. Mye av det praktiske arbeidet foregår i grupper, og med laboratoriet som et sentralt møtested, blir man kjent både med studentene på sitt eget kull og fra andre klassetrinn.

Hva lærer du?

Elektronikk handler om alt fra små detaljer til store systemer. Det kan være utvikling av små sensorer til bruk i omsorgsteknologi, eller å gjøre forbedringer i radio- og telekommunikasjonssystemer. Det kan handle om å utvikle kontroll- og styresystemer for e-helse, energi, industri og infrastruktur, eller det kan være å utvikle nye produkter for private husholdninger og vanlige forbrukere. Studiet inneholder mye praktisk prosjektarbeid, som sammen med et bredt teoretisk fundament, vil gjøre deg godt rustet for å jobbe som ingeniør. Underveis vil du lære både å planlegge, utvikle, produsere og teste det du lager.

Opptakskrav

1) Generell studiekompetanse med R1, R2 og Fysikk1 eller tilsvarende.

  • Søk via Samordna opptak.
  • Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til tresemestersordningen (TRES) og starte med sommerkurs i matematikk.

2) Ettårig forkurs for ingeniørutdanning.

  • Søk via Samordna opptak.

3) Toårig teknisk fagskole. Søkere med nyere godkjent 2-årig fagskoleutdanning i tekniske fag. og R1, R2 og Fysikk 1.

  • Søkere som har tatt R1, R2 og Fysikk 1 søker via Samordna opptak.
  • Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak og starte med sommerkurs i matematikk.

4) Fagbrev som bygger på VG1 Elektrofag. Andre fagbrev kan komme i betraktning etter søknad.

  • Søkere som mangler R1, R2 og/eller Fysikk1 må søke lokalt opptak til Y-vei og starte med sommerkurs i matematikk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag - Elektronikk

Tilbys ved:

  • Grimstad

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

201803

Lignende utdanninger