Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

Grimstad

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Industriell økonomi og teknologiledelse (IndØk) ligger i skjæringspunktet mellom teknologi og business. Studiet er operativt orientert og fokuserer på viktige utviklingstrekk i næringslivet. Kombinasjonen av kunnskap om både teknologi, økonomi og ledelse gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet, med kompetanse til å analysere, utvikle og lede store prosjekter, innovasjonsprosesser og teknologiorienterte forretningsområder.

Studiet og IndØk-studentenes linjeforening sørger for møtepunkter og tett kontakt mellom studenter og bedrifter. Tilnærmet alle masteroppgaver utføres i samarbeid med næringslivet.

Hva lærer du?

Du lærer om styring og ledelse av store engineerings- og industriprosjekter, som kjennetegnes av komplekse og sammensatte verdikjeder med mange grensesnitt, hyppige endringer og store gjensidige avhengigheter mellom disipliner, fag og bedrifter. Du vil få fordypning innenfor prosjektledelse og planlegging, bedriftsøkonomi og strategisk økonomistyring, verdikjeder og leverandørmarkeder, innovasjonsprosesser og risikostyring. Du gis trening i å jobbe metodisk og analytisk med fagområdene, og vil utføre mange oppgaver i prosjektarbeid sammen med bedrifter.

Opptakskrav

Bestått treårig ingeniørutdanning eller tilsvarende. Se utfyllende regler for opptak på uia.no/indok.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi - sivilingeniør - Industriell økonomi og teknologiledelse

Alle utdanninger innen