× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Idrettsvitenskap, masterprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?
Dette studiet bør du velge om du er interessert i idrettsfaget og ønsker å fordype deg i det. I studiet får du anledning til å bygge videre på den kompetansen du har fra før innenfor idrett og fysisk aktivitet, og du vil få mulighet til å fordype deg i prestasjonsutvikling i idrett og fysisk aktivitet, som er hovedtema i studieprogrammet. Prestasjonsutvikling i denne sammenhengen er knyttet til fysiologiske, pedagogiske, psykologiske og sosiale aspekter som utgangspunkt for idrettslig aktivitet og idrettslig ferdighet. UiA har et godt samarbeid med Olympiatoppen Sør, og du vil ha tilgang til deres nye og velutstyrte lokaler.

Hva lærer du?

  • I løpet av programmet vil du utvikle din forståelse av hvordan fysiologiske, sosiale og psykologiske forhold kan påvirke prestasjonsutvikling.
  • Du vil lære om vitenskapsteoretiske og metodiske problemer knyttet til idrettsforskning. Du vil få inngående kunnskap om vitenskapelig arbeid innenfor idrettsvitenskap.
  • Du vil utvikle din kompetanse til formidling og kommunikasjon på fagområdet til ulike målgrupper som fagpersoner, ungdom og allmennheten.
  • Du vil få kompetanse i prosjektarbeid og vitenskapelig metode. Slik kompetanse er relevant ved gjennomføring av arbeidsoppgaver på mange felt.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad (180 studiepoeng) i idrett eller annen bachelorgrad hvor idrett utgjør minst 80 studiepoeng eller tilsvarende fordypning. Se utfyllende regler for opptak på uia.no/idrettsvitenskap.

Andre opplystninger:
En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer.

Kvalifikasjon/tittel

Master i idrettsvitenskap

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Lignende utdanninger