× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Idrett, bachelorprogram favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Hvis du er interessert i idrett, fysisk aktivitet og treningslære, bør du velge dette studiet. I løpet av studiet vil du få en bred praktisk innføring i mange ulike idretter, som blant annet ballspill, alpint, friluftsliv, svømming, friidrett og andre tidsaktuelle bevegelsesformer, i tillegg til teori innenfor samfunnsfaglige og biologiske emner. Utvikling, læring og prestasjon i idrett i et trener- og veilederperspektiv vektlegges i bachelorutdanningen. Behovet for denne kompetansen øker i takt med endringer i levesett og treningsmønstre, samt at det er et økende kompetansebehov innenfor både organisert og uorganisert idrett.

 

Hva lærer du?

I løpet av studiet vil du få kunnskap innenfor anatomi, bevegelseslære, idrettsfysiologi, trening- og aktivitetslære, idrettspedagogikk, idrettspsykologi, motorisk læring og utvikling, samt prestasjonsutvikling i idrett. Du vil også utvikle ferdigheter innenfor en rekke ulike idretter og aktiviteter. I tillegg vil du få kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere treningsaktiviteter på ulike nivåer, og til å kunne veilede på individ- og gruppenivå.

 

I studiet inngår også et breddefag. Vi anbefaler årsstudiet i friluftsliv, men det er også mulig å velge andre årsstudier eller emnekombinasjoner etter nærmere avtale. Det er begrenset plass på enkelte av breddefagene. Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

 

Andre opplysninger

Du må være i relativt god fysisk form, og praktisk idrettsundervisning er obligatorisk. En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer.

 

Andre krav i løpet av studiet

Ved opptak må du legge fram politiattest.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i idrett

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

43.20 (primær)
47.10 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

201440

Lignende utdanninger