× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Idrett, årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Årsstudiet i idrett gir deg en grunnleggende idrettsfaglig utdanning. Du får anledning til å prøve ut mange idrettsgrener i løpet av studiet, f.eks. ski, fotball, svømming og friidrett. Årsstudiet tilsvarer første år av bachelorprogrammet i idrett.

 

Hva lærer du?

Du studerer blant annet bevegelseslære, helselære, idrettsbiologi, idretts- og aktivitetslære, idrettspedagogikk og treningslære. Undervisningen er en kombinasjon av teori og praksis.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

 

Andre opplysninger

Du må være i god fysisk form, og all praktisk idrettsundervisning er obligatorisk. En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer.

 

Andre krav i løpet av studiet

Ved opptak må du legge fram politiattest.

Kvalifikasjon/tittel

Idrett/kroppsøving, årsstudium

Tilbys ved:

  • Kristiansand

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

46.10 (primær)
49.30 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

201649

Lignende utdanninger