× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

HR og organisasjonsutvikling favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Studiet passer for alle som ønsker å jobbe med menneskelige ressurser i en bedrift eller offentlig virksomhet. Du vil lære om hva som er sentrale HR-utfordringer i dagens arbeidsliv, herunder hva en moderne personalpolitikk innebærer, hva som er de mest sentrale rettsregler i arbeidslivet, hvordan personalutvikling og endringsledelse kan drives, hvordan man utvikler et godt arbeidsmiljø og et HMS-system, hvordan bemanning i praksis kan håndteres, og hvordan man kan stimulere til læring og innovasjon på en arbeidsplass.

 

Studiet er praksisnært og gir deg trening i å utvikle viktige ferdigheter innenfor HR-feltet.

 

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Vi er én av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering.

 

Hva lærer du?

Du vil få kunnskap om sentrale HR-utfordringer i arbeidslivet, personalutvikling og viktige regler på en arbeidsplass. Det legges vekt på at du skal ha kunnskap om arbeidsmiljøutvikling og organisasjonsendringer.

Du vil lære hvordan en arbeidsplass kan få til gode læringsprosesser. Noen stikkord om innholdet:

  • Hva forventes av en bedrift som ønsker å ha en moderne personalpolitikk?
  • Hvordan utvikle arbeidsmiljøet og HMS-systemet?
  • Hva er de mest sentrale rettsregler i arbeidslivet?
  • Hva må til for å stimulere til læring og innovasjon på en arbeidsplass?

Opptakskrav

Toårig høyere utdanning, eller ett års høyere utdanning og tre års relevant ledelses- og/eller HR-praksis.

Kvalifikasjon/tittel

HR og organisjonsutvikling